لایسنس نود32 :: کد فعال سازی نود32 :: ورژن 12, 13 :: 99/7/30

لایسنس نود32 :: کد فعال سازی نود32 :: ورژن 12, 13 :: لایسنس نود32 شامل کدی بوده که برای آپدیت نود 32 ضروری می باشد. کد لایسنس نود32 که به نود 32 داده می شود برخی مواقع با نام کد فعال سازی نود32 نامیده می شود، که یک شماره سریال یا کلید 20 رقمی می باشد. سایت اکتیو آپ به رایگان لایسنس نود 32 را برای ورژن های 13 و 12 و 11 و 10 و 9 ارائه می دهد.

لایسنس نود32 :: کد فعال سازی نود32 :: چهارشنبه 30 مهر 99 (چهارشنبه 99/8/30)

Username:TRIAL-0283790121
Password:s4897mrrsu

Username:TRIAL-0283790275
Password:c7rv4d83d7

Username:TRIAL-0283789944
Password:ts9p3vknua

Username:TRIAL-0283790535
Password:8kbj9eerd4

Username:TRIAL-0283791151
Password:sxbj6p8395

Username:TRIAL-0283790448
Password:59krmjxkku

VN8X-X39P-HCTF-HNRE-G7UC

DSK7-XT4J-KBKW-S9H8-HNUE

5WA4-X9M7-P3XD-J3HR-5J2W

HWTP-XTBU-7SST-MJ5C-SE89

P5FP-XVRF-2343-4X8S-G2E8

E9KR-X8VU-JS9P-9U5J-2M6T

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *