لایسنس نود32 :: کد فعال سازی نود32 :: ورژن 12, 13 :: 99/7/13

لایسنس نود32 :: کد فعال سازی نود32 :: ورژن 12, 13 :: لایسنس نود32 شامل کدی بوده که برای آپدیت نود 32 ضروری می باشد. کد لایسنس نود32 که به نود 32 داده می شود برخی مواقع با نام کد فعال سازی نود32 نامیده می شود، که یک شماره سریال یا کلید 20 رقمی می باشد. سایت اکتیو آپ به رایگان لایسنس نود 32 را برای ورژن های 13 و 12 و 11 و 10 و 9 ارائه می دهد.

لایسنس نود32 :: کد فعال سازی نود32 :: یکشنبه 13 مهر 99 (یکشنبه 99/7/13)

Username:TRIAL-0283225062
Password:3duum4s78b

Username:TRIAL-0283225064
Password:2e5nxsrbbf

Username:TRIAL-0283225066
Password:tbk7n7hb8n

Username:TRIAL-0283225153
Password:5n9kfvhta9

Username:TRIAL-0283225155
Password:xadf5hcbre

Username:TRIAL-0283225157
Password:354vtthhn6

9JBP-X9HM-H9FM-PD26-PJ9B

UREB-X45M-P66J-AS9K-A6AE

DC5B-XW97-7VBB-EJ3D-96SG

HSGE-XRMF-EGDV-DVNV-GWFF

E7BV-XB7V-4HR7-5BCN-8RXF

PG8B-XV4S-X4K6-RM77-77P2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *