لایسنس نود32 :: کد فعال سازی نود32 :: ورژن 12, 13 :: 99/1/12

لایسنس نود32 :: کد فعال سازی نود32 :: ورژن 12, 13 :: لایسنس نود32 شامل کدی بوده که برای آپدیت نود 32 ضروری می باشد. کد لایسنس نود32 که به نود 32 داده می شود برخی مواقع با نام کد فعال سازی نود32 نامیده می شود، که یک شماره سریال یا کلید 20 رقمی می باشد. سایت اکتیو آپ به رایگان لایسنس نود 32 را برای ورژن های 13 و 12 و 11 و 10 و 9 ارائه می دهد.

لایسنس نود32 :: کد فعال سازی نود32 :: سه شنبه 12 فروردین 99 (سه شنبه 99/1/12)

Username:TRIAL-0273478210
Password:das4h5dkbm

Username:TRIAL-0273924710
Password:jme3sk9ttf

Username:TRIAL-0273478212
Password:nmxrb9amtc

Username:TRIAL-0273478415
Password:etrt6bm2jk

Username:TRIAL-0273478416
Password:ne7tf3e6st

Username:TRIAL-0273478638
Password:tsxn99vkuj

4X5V-XE8E-V6JJ-ABF7-A5K8

NBXU-XSC3-V7FJ-NVXN-6K63

R6JT-XFN5-MUE8-9M4U-J8TA

6XUR-XUG2-2HWP-G5UT-VEHW

X7VA-XFMF-E6HH-JGFF-H2AB

898V-XG9M-HBMJ-B6BE-JWK6

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *