لایسنس نود32 :: کد فعال سازی نود32 :: ورژن 12, 13 :: 98/9/18

لایسنس نود32 :: کد فعال سازی نود32 :: ورژن 12, 13 :: لایسنس نود32 شامل کدی بوده که برای آپدیت نود 32 ضروری می باشد. کد لایسنس نود32 که به نود 32 داده می شود برخی مواقع با نام کد فعال سازی نود32 نامیده می شود، که یک شماره سریال یا کلید 20 رقمی می باشد. سایت اکتیو آپ به رایگان لایسنس نود 32 را برای ورژن های 13 و 12 و 11 و 10 و 9 ارائه می دهد.

لایسنس نود32 :: کد فعال سازی نود32 :: دوشنبه 18 آذر 98 (دوشنبه 98/9/18)

Username:TRIAL-0267473786
Password:mcv795mtk4

Username:TRIAL-0267473987
Password:k4umrxr8d6

Username:TRIAL-0267473985
Password:e8uu7a8b8r

Username:TRIAL-0267473989
Password:heu9u2fsjp

Username:TRIAL-0267473991
Password:htkcrs9jmp

Username:TRIAL-0267473990
Password:ba43nrkvxp

37XN-XHNB-475U-D9HR-NG79

JBET-XF8X-AKJH-2W3P-FR47

CCV4-XBD8-K5PV-CCUP-R4KR

HA54-XJUV-NPW4-K7R5-22P7

NMGW-XE3P-KRK9-94VF-RRR8

7UR9-X9JH-TMEA-WFHM-F996

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *