لایسنس نود32 :: کد فعال سازی نود32 :: ورژن 12, 13 :: 98/8/21

لایسنس نود32 :: کد فعال سازی نود32 :: ورژن 12, 13 :: لایسنس نود32 شامل کدی بوده که برای آپدیت نود 32 ضروری می باشد. کد لایسنس نود32 که به نود 32 داده می شود برخی مواقع با نام کد فعال سازی نود32 نامیده می شود، که یک شماره سریال یا کلید 20 رقمی می باشد. سایت اکتیو آپ به رایگان لایسنس نود 32 را برای ورژن های 13 و 12 و 11 و 10 و 9 ارائه می دهد.

لایسنس نود32 :: کد فعال سازی نود32 :: سه شنبه 21 آبان 98 (سه شنبه 98/8/21)

Username:TRIAL-0265938082
Password:sf6jj4kpae

Username:TRIAL-0265938087
Password:3hcmp4u48a

Username:TRIAL-0265938089
Password:n9fxdx8hrk

Username:TRIAL-0265938098
Password:tu6cmrm754

Username:TRIAL-0265938343
Password:rvj8654kkk

Username:TRIAL-0265938346
Password:vrrcjvbecb

EPA3-X2RS-34RV-6K9W-3GDM

EN9S-XXS3-XM4D-8U2N-NEP2

5VPX-XT37-3BW2-3G3J-7BC2

5EAF-XKS4-256M-BE57-PBDH

UKK5-X7SP-K7RM-WU78-79XJ

62KD-X3W3-PB85-NTEV-C27R

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *