لایسنس نود32 :: کد فعال سازی نود32 :: ورژن 12, 13 :: 98/7/29

لایسنس نود32 :: کد فعال سازی نود32 :: ورژن 12, 13 :: لایسنس نود32 شامل کدی بوده که برای آپدیت نود 32 ضروری می باشد. کد لایسنس نود32 که به نود 32 داده می شود برخی مواقع با نام کد فعال سازی نود32 نامیده می شود، که یک شماره سریال یا کلید 20 رقمی می باشد. سایت اکتیو آپ به رایگان لایسنس نود 32 را برای ورژن های 13 و 12 و 11 و 10 و 9 ارائه می دهد.

لایسنس نود32 :: کد فعال سازی نود32 :: دوشنبه 29 مهر 98 (دوشنبه 98/7/29)

Username:TRIAL-0264588632
Password:su7bdr4dms

Username:TRIAL-0264588712
Password:3tp75sv55m

Username:TRIAL-0264588776
Password:9tx4sfu8xu

Username:TRIAL-0264588779
Password:v53s9mh2er

Username:TRIAL-0264588933
Password:psj2nthuum

Username:TRIAL-0264588935
Password:n77m5u5mr7

2H4U-XUAK-UN8M-WFKH-SX5C

K28V-X5A4-CPU2-92M7-VENW

96RA-X82J-67MF-7JCX-3PCN

GW2E-XTBG-Essu-JB6A-MXCR

ED8X-XMMF-3FTM-J6DU-W9NP

5FPH-X3E5-WR5T-MENP-D49G

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *